Order Entry
transport
0228 - 587838
Van Straalen De Vries transport verzorgt voor vele opdrachtgevers verschillende transportactiviteiten:

vanaf de winkeldistributie t/m het bloemen- en plantentransport.

VSDV LogistiX


VSDV LogistiX neemt de in-house logistieke activiteiten van haar klanten over waarbij de invulling van deze activiteiten volledig blijft aansluiten aan uw wensen maar dan zonder de verplichtingen van U als klant ten aanzien van personeel en materieel. Binnen onze aanpak blijft tevens het bestaande kwaliteitsniveau minimaal gewaarborgd. VSDV LogistiX biedt daarnaast met haar organisatie professionele ondersteuning en advies op logistiek gebied.

VSDV LogistiX stelt gekwalificeerde mensen en passend materieel aan haar klanten ter beschikking ten behoeve van logistieke dienstverlening in de breedste zin van het woord. Hierbij kan het gaan om dedicated vervoer, contractvervoer of uitsluitend levering van gespecialiseerd personeel. De dienstverlening kenmerkt zich door kernbegrippen als partnership, flexibiliteit, klantgerichtheid, ondernemend en maatschappelijk verantwoord.

Onder het motto "vertrouwd met transport, vooruitstrevend in distributie" kan VSDV LogistiX helpen bij de realisatie van praktische en innovatieve oplossingen voor uw distributieproblematiek.

We zoeken naar bedrijven die nadenken over de mogelijkheden hun huidige transport- en distributiewerkzaamheden met eigen wagenpark en in-house personeel op een andere wijze te organiseren en hierbij een duurzame samenwerking met ons willen aangaan.

Doelgroep
Het uitbesteden van de distributie kan voor het ene bedrijf interessant zijn omdat men niet geconfronteerd wil worden met de gevolgen van steeds complexer wordende regels en verantwoordelijkheden (personeel en materieel), voor het andere bedrijf is kostenbesparing (schaalgrootte, specialistische kennis) de doorslaggevende factor. Hoewel ook bedrijven met één à twee voertuigen in aanmerking komen, richt VSDV LogistiX zich vooral op bedrijven met vier wagens of meer die grotendeels voor de betreffende klant ingezet worden.

Daarnaast zijn de klanten bij voorkeur actief in de detailhandel (o.a. distributie van food en non-food). Bestaande klanten zijn onder andere Lidl Nederland, PLUS Retail Zuid, Action DC Echt, Post NL en TNT Road Express.

Optimaal gebruik van uw distributienetwerk levert een waardevolle bijdrage aan uw organisatiedoelstellingen en uw resultaten. Uw distributienetwerk is daarbij een belangrijke factor voor de organisatie. De werking ervan opent deuren naar nieuwe klanten. Maar met welke strategie, innovaties en oplossingen plukt uw organisatie nu de vruchten van haar externe logistieke activiteiten ?

VSDV LogistiX wil uw partner zijn voor uitbesteding van uw distributiewerk. Bedrijven die denken over mogelijke uitbesteding nodigen wij graag uit voor een nadere kennismaking met onze specialisten.